หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่ม 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ สนามฟุตบอล 9 ต.ค. 2556 08.30 เป็นต้นไป
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ สนามฟุตบอล 9 ต.ค. 2556 08.30 เป็นต้นไป
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ ห้องคณะกรรมการนักเรียน 9 ต.ค. 2556 08.30 เป็นต้นไป
-
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ ห้องคณะกรรมการนักเรียน 9 ต.ค. 2556 13.00 น.เป็นต้นไป
-
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ ห้องคณะกรรมการนักเรียน 9 ต.ค. 2556 ลำดับต่อจาก ม.1-3
-
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ ศูนย์วิทยบริการ 8 ต.ค. 2556 08.30 เป็นต้นไป
-
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ ศูนย์วิทยบริการ 8 ต.ค. 2556 08.30 เป็นต้นไป
-
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ ศูนย์วิทยบริการ 8 ต.ค. 2556 08.30-12.00
-
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ ศูนย์วิทยบริการ 8 ต.ค. 2556 13.00 น.เป็นต้นไป
-
10 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ห้อง 126 8 ต.ค. 2556 08.30 เป็นต้นไป
-
11 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ห้อง 136 8 ต.ค. 2556 08.30 เป็นต้นไป
-
12 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ อาคารทศวรรษ ชั้น 2 ห้อง 227 8 ต.ค. 2556 08.30 เป็นต้นไป
-
13 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ อาคารทศวรรษ ชั้น 2 ห้อง 228 8 ต.ค. 2556 08.30 เป็นต้นไป
-
14 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง 122 9 ต.ค. 2556 08.30 เป็นต้นไป
-
15 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง 122 9 ต.ค. 2556 08.30 เป็นต้นไป
-
16 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 9 ต.ค. 2556 08.30 เป็นต้นไป
-
17 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 9 ต.ค. 2556 08.30 เป็นต้นไป
-
18 630 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ สนามฟุตบอล 9 ต.ค. 2556 08.30 เป็นต้นไป
-
19 631 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ สนามฟุตบอล 9 ต.ค. 2556 08.30 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]