หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 015 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 3 6 5
2 014 โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา 1 3 2
3 013 โรงเรียนดงสว่างวิทยา 1 1 1
4 003 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 8 19 13
5 005 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 7 18 12
6 004 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 5 7 6
7 010 โรงเรียนนากระแซงศึกษา 3 26 9
8 011 โรงเรียนนาจะหลวย 47 93 68
9 006 โรงเรียนนาส่วงวิทยา 3 5 4
10 009 โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา 4 5 5
11 008 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 27 133 60
12 007 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 24 80 42
13 001 โรงเรียนเดชอุดม 56 244 101
14 012 โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา 6 51 16
รวม 195 691 344
1035

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]