หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 008 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 12 59 24
2 004 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 78 230 126
3 005 โรงเรียนวารินชำราบ 30 96 62
4 006 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 17 65 28
5 007 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 1 2 1
6 009 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 8 44 21
7 010 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา 3 5 3
8 011 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 8 14 12
รวม 157 515 277
792

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]