หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา 6 75 20
2 001 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 57 147 84
3 007 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 8 14 12
4 008 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 12 35 22
5 006 โรงเรียนอ่างศิลา 23 54 35
6 004 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม 6 28 17
7 005 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 18 49 32
8 002 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 22 44 32
9 010 โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล 1 6 1
10 009 โรงเรียนศรีแสงธรรม 1 3 2
รวม 154 455 257
712

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]