สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 2]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 โพธิ์ไทรพิทยาคาร 0 0 0 0 0
2 มัธยมตระการพืชผล 0 0 0 0 0
3 เขมราฐพิทยาคม 0 0 0 0 0
4 กุดข้าวปุ้นวิทยา 0 0 0 0 0
5 พังเคนพิทยา 0 0 0 0 0
6 อนุบาลพุทธเมตตา 0 0 0 0 0
7 สะพือวิทยาคาร 0 0 0 0 0
8 โนนกุงวิทยาคม 0 0 0 0 0
9 พรเมตตาคริสเตียน 0 0 0 0 0
10 ขุมคำวิทยาคาร 0 0 0 0 0
11 แก้งเหนือพิทยาคม 0 0 0 0 0
12 เหล่างามพิทยาคม 0 0 0 0 0
13 เกษมสีมาวิทยาคาร 0 0 0 0 0
14 โนนสวางประชาสรรค์ 0 0 0 0 0
15 พะลานวิทยาคม 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0