หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 021 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 90 195 133
2 007 โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร 56 104 83
3 005 โรงเรียนพะลานวิทยาคม 20 38 27
4 004 โรงเรียนพังเคนพิทยา 88 178 135
5 001 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 111 281 168
6 008 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร 68 160 104
7 010 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร 38 90 62
8 002 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 104 246 148
9 009 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 62 107 79
10 006 โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ 32 65 38
11 011 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 118 296 174
12 015 โรงเรียนดำรงวิทยา 0 0 0
13 017 โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษา บ้านดอนโด่ 0 0 0
14 016 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา 73 175 82
15 019 โรงเรียนโรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย 0 0 0
16 018 โรงเรียนโรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 59 143 90
17 014 โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม 0 0 0
18 013 โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม 43 77 52
19 012 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม 55 103 74
รวม 1017 2258 1449
3707

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]