สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เบ็ญจะมะมหาราช 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 นารีนุกูล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 อาเวมารีอา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 อัสสัมชัน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 เขื่องในพิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ปทุมพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 นารีนุกูล๒ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 หกสิบพรรษาอุบลราชธานี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 หนองขอนวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 อุบลราชธานีศรีวนาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ไผ่ใหญ่ศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ศรีปทุมพิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ราชประชานุเคราะห์ ๓๒ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 บ้านพิณโท 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ศรีน้ำคำศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 หนองบ่อสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 เก่าขามวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 สหธาตุศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 อุบลวิทยากร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 เยาวเรศศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 เสียมทองพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0