สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เบ็ญจะมะมหาราช 0 0 0 0 0
2 นารีนุกูล 0 0 0 0 0
3 หนองบ่อสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 0
4 อาเวมารีอา 0 0 0 0 0
5 อัสสัมชัน 0 0 0 0 0
6 เขื่องในพิทยาคาร 0 0 0 0 0
7 ปทุมพิทยาคม 0 0 0 0 0
8 นารีนุกูล๒ 0 0 0 0 0
9 หกสิบพรรษาอุบลราชธานี 0 0 0 0 0
10 ไผ่ใหญ่ศึกษา 0 0 0 0 0
11 หนองขอนวิทยา 0 0 0 0 0
12 อุบลราชธานีศรีวนาลัย 0 0 0 0 0
13 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 0 0 0 0 0
14 ศรีปทุมพิทยาคาร 0 0 0 0 0
15 ราชประชานุเคราะห์ ๓๒ 0 0 0 0 0
16 ดงยางวิทยาคม 0 0 0 0 0
17 บ้านพิณโท 0 0 0 0 0
18 ศรีน้ำคำศึกษา 0 0 0 0 0
19 ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 0 0 0 0 0
20 เก่าขามวิทยา 0 0 0 0 0
21 สหธาตุศึกษา 0 0 0 0 0
22 อุบลวิทยากร 0 0 0 0 0
23 เยาวเรศศึกษา 0 0 0 0 0
24 เสียมทองพิทยาคม 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0