หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 034 โรงเรียนกิตติญาณวิทยา 0 0 0
2 037 โรงเรียนนันตาศึกษา 0 0 0
3 026 โรงเรียนบ้านพิณโท 2 6 4
4 032 โรงเรียนปทุมวิทยากร 0 0 0
5 039 โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษา 0 0 0
6 036 โรงเรียนพิมพ์ประภาสงเคราะห์ 0 0 0
7 027 โรงเรียนมารีย์นิรมล 0 0 0
8 028 โรงเรียนยุวฑูตศึกษา 0 0 0
9 029 โรงเรียนสมเด็จ 0 0 0
10 031 โรงเรียนอัสสัมชัน 9 18 15
11 025 โรงเรียนอาเวมารีอา 16 46 29
12 038 โรงเรียนอุบลวิทยากร 1 7 1
13 033 โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 2 2 2
14 035 โรงเรียนเบ็ญจธัญพิทยา 0 0 0
15 030 โรงเรียนเยาวเรศศึกษา 1 1 1
16 022 โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี 0 0 0
17 013 โรงเรียนดงยางวิทยาคม 2 2 2
18 009 โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม 0 0 0
19 002 โรงเรียนนารีนุกูล 33 100 62
20 017 โรงเรียนนารีนุกูล๒ 6 17 12
21 018 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม 0 0 0
22 015 โรงเรียนปทุมพิทยาคม 7 60 19
23 011 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 4 7 6
24 014 โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา 2 6 4
25 004 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร 4 40 12
26 024 โรงเรียนสหธาตุศึกษา 1 19 5
27 008 โรงเรียนหกสิบพรรษาอุบลราชธานี 6 26 13
28 021 โรงเรียนหนองขอนวิทยา 5 7 6
29 023 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 20 36 30
30 005 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย 5 13 9
31 020 โรงเรียนเก่าขามวิทยา 2 5 4
32 016 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 8 13 10
33 001 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 56 168 82
34 019 โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม 1 2 1
35 012 โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา 6 32 14
36 006 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ 3 21 4
รวม 202 654 347
1001

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]