หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 165 134 81.71% 20 12.2% 9 5.49% 1 0.61% 164
2 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 177 133 84.71% 14 8.92% 7 4.46% 3 1.91% 157
3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 177 116 75.82% 26 16.99% 8 5.23% 3 1.96% 153
4 โรงเรียนกันทรารมณ์ 157 108 75.52% 28 19.58% 1 0.7% 6 4.2% 143
5 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 128 92 74.19% 22 17.74% 7 5.65% 3 2.42% 124
6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ 156 87 62.59% 30 21.58% 15 10.79% 7 5.04% 139
7 โรงเรียนขุขันธ์ 133 84 68.85% 28 22.95% 9 7.38% 1 0.82% 122
8 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 115 77 68.14% 23 20.35% 9 7.96% 4 3.54% 113
9 โรงเรียนกำแพง 116 72 65.45% 25 22.73% 8 7.27% 5 4.55% 110
10 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 144 57 50.44% 34 30.09% 10 8.85% 12 10.62% 113
11 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 158 52 51.49% 23 22.77% 14 13.86% 12 11.88% 101
12 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 100 52 56.52% 19 20.65% 16 17.39% 5 5.43% 92
13 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 137 50 43.48% 41 35.65% 18 15.65% 6 5.22% 115
14 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 105 50 47.62% 30 28.57% 18 17.14% 7 6.67% 105
15 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 102 49 50.52% 27 27.84% 15 15.46% 6 6.19% 97
16 โรงเรียนปรางค์กู่ 111 48 48.48% 24 24.24% 16 16.16% 11 11.11% 99
17 โรงเรียนเลิงนกทา 90 47 52.22% 28 31.11% 8 8.89% 7 7.78% 90
18 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 113 46 44.23% 38 36.54% 16 15.38% 4 3.85% 104
19 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 97 43 48.31% 23 25.84% 16 17.98% 7 7.87% 89
20 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 92 40 45.98% 32 36.78% 7 8.05% 8 9.2% 87
21 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 80 38 50% 17 22.37% 15 19.74% 6 7.89% 76
22 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 109 37 39.36% 27 28.72% 18 19.15% 12 12.77% 94
23 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 117 35 34.65% 38 37.62% 17 16.83% 11 10.89% 101
24 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 102 35 40.23% 27 31.03% 19 21.84% 6 6.9% 87
25 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 85 35 45.45% 20 25.97% 14 18.18% 8 10.39% 77
26 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 84 34 42.5% 27 33.75% 12 15% 7 8.75% 80
27 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 124 33 32.67% 36 35.64% 20 19.8% 12 11.88% 101
28 โรงเรียนกระแชงวิทยา 91 32 40.51% 28 35.44% 9 11.39% 10 12.66% 79
29 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์28(ยโสธร) 78 32 45.07% 13 18.31% 16 22.54% 10 14.08% 71
30 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 87 31 41.89% 14 18.92% 18 24.32% 11 14.86% 74
31 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 69 31 50.82% 13 21.31% 13 21.31% 4 6.56% 61
32 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา 99 30 33.33% 26 28.89% 23 25.56% 11 12.22% 90
33 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 68 30 44.78% 13 19.4% 13 19.4% 11 16.42% 67
34 โรงเรียนบึงบูรพ์ 83 29 39.73% 27 36.99% 9 12.33% 8 10.96% 73
35 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 67 28 45.16% 13 20.97% 14 22.58% 7 11.29% 62
36 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 76 27 40.91% 29 43.94% 7 10.61% 3 4.55% 66
37 โรงเรียนราษีไศล 70 26 41.27% 26 41.27% 5 7.94% 6 9.52% 63
38 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 76 26 37.14% 19 27.14% 17 24.29% 8 11.43% 70
39 โรงเรียนละทายวิทยา 103 25 28.41% 36 40.91% 13 14.77% 14 15.91% 88
40 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 73 25 35.21% 23 32.39% 12 16.9% 11 15.49% 71
41 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 94 23 27.71% 30 36.14% 19 22.89% 11 13.25% 83
42 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 85 23 31.94% 28 38.89% 11 15.28% 10 13.89% 72
43 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 74 22 34.92% 29 46.03% 10 15.87% 2 3.17% 63
44 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา 86 22 35.48% 22 35.48% 12 19.35% 6 9.68% 62
45 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 82 22 31.88% 21 30.43% 18 26.09% 8 11.59% 69
46 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 54 22 40.74% 15 27.78% 10 18.52% 7 12.96% 54
47 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 45 22 62.86% 8 22.86% 3 8.57% 2 5.71% 35
48 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 68 21 33.87% 23 37.1% 9 14.52% 9 14.52% 62
49 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์29(ศรีสะเกษ) 84 21 30% 19 27.14% 21 30% 9 12.86% 70
50 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) 82 20 25.64% 25 32.05% 16 20.51% 17 21.79% 78
51 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 68 20 32.26% 25 40.32% 8 12.9% 9 14.52% 62
52 โรงเรียนรวมสินวิทยา 60 20 34.48% 24 41.38% 9 15.52% 5 8.62% 58
53 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 50 20 41.67% 14 29.17% 6 12.5% 8 16.67% 48
54 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 62 19 35.19% 16 29.63% 11 20.37% 8 14.81% 54
55 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 63 19 43.18% 16 36.36% 6 13.64% 3 6.82% 44
56 โรงเรียนละลมวิทยา 58 18 33.33% 21 38.89% 7 12.96% 8 14.81% 54
57 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 53 18 36% 17 34% 12 24% 3 6% 50
58 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 50 18 37.5% 17 35.42% 8 16.67% 5 10.42% 48
59 โรงเรียนพอกพิทยาคม 59 17 32.08% 17 32.08% 13 24.53% 6 11.32% 53
60 โรงเรียนมารีวิทยา 43 17 43.59% 8 20.51% 9 23.08% 5 12.82% 39
61 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 69 16 26.23% 23 37.7% 15 24.59% 7 11.48% 61
62 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 66 16 31.37% 22 43.14% 9 17.65% 4 7.84% 51
63 โรงเรียนหนองคูวิทยา 56 16 32% 13 26% 13 26% 8 16% 50
64 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 44 15 35.71% 14 33.33% 5 11.9% 8 19.05% 42
65 โรงเรียนพยุห์วิทยา 77 14 20.9% 25 37.31% 17 25.37% 11 16.42% 67
66 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม 59 14 24.56% 23 40.35% 14 24.56% 6 10.53% 57
67 โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 71 13 22.41% 22 37.93% 14 24.14% 9 15.52% 58
68 โรงเรียนบัวน้อยวิทยา 48 13 30.23% 17 39.53% 9 20.93% 4 9.3% 43
69 โรงเรียนคำเตยวิทยา 35 13 39.39% 5 15.15% 7 21.21% 8 24.24% 33
70 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา 64 12 21.43% 20 35.71% 16 28.57% 8 14.29% 56
71 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 62 12 28.57% 16 38.1% 10 23.81% 4 9.52% 42
72 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 38 12 44.44% 7 25.93% 5 18.52% 3 11.11% 27
73 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยาฯ 73 11 18.64% 24 40.68% 15 25.42% 9 15.25% 59
74 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 46 11 26.19% 17 40.48% 10 23.81% 4 9.52% 42
75 โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม 60 11 21.57% 16 31.37% 10 19.61% 14 27.45% 51
76 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 38 11 29.73% 12 32.43% 10 27.03% 4 10.81% 37
77 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 59 10 21.74% 20 43.48% 10 21.74% 6 13.04% 46
78 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 35 10 29.41% 7 20.59% 8 23.53% 9 26.47% 34
79 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ 57 9 18% 15 30% 20 40% 6 12% 50
80 โรงเรียนเคียวนำ 47 9 23.68% 14 36.84% 9 23.68% 6 15.79% 38
81 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 40 9 37.5% 10 41.67% 2 8.33% 3 12.5% 24
82 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 40 9 30% 7 23.33% 11 36.67% 3 10% 30
83 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 46 7 17.95% 15 38.46% 12 30.77% 5 12.82% 39
84 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 44 7 19.44% 13 36.11% 9 25% 7 19.44% 36
85 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 41 7 24.14% 12 41.38% 7 24.14% 3 10.34% 29
86 โรงเรียนสวายพิทยาคม 31 7 25% 9 32.14% 6 21.43% 6 21.43% 28
87 โรงเรียนดงรักวิทยาคม 23 7 31.82% 7 31.82% 2 9.09% 6 27.27% 22
88 โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม 28 7 31.82% 5 22.73% 6 27.27% 4 18.18% 22
89 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 72 7 35% 4 20% 6 30% 3 15% 20
90 โรงเรียนศรีแก้วพิทยา 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
91 โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ 45 6 18.18% 14 42.42% 6 18.18% 7 21.21% 33
92 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 43 6 15.79% 11 28.95% 13 34.21% 8 21.05% 38
93 โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 29 6 26.09% 7 30.43% 4 17.39% 6 26.09% 23
94 โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา 26 6 28.57% 5 23.81% 6 28.57% 4 19.05% 21
95 โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา 19 6 31.58% 4 21.05% 3 15.79% 6 31.58% 19
96 โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 15 6 42.86% 3 21.43% 2 14.29% 3 21.43% 14
97 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 52 5 13.51% 19 51.35% 9 24.32% 4 10.81% 37
98 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 62 5 11.11% 14 31.11% 18 40% 8 17.78% 45
99 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม 45 5 12.82% 14 35.9% 9 23.08% 11 28.21% 39
100 โรงเรียนน้ำคำวิทยา 34 5 20% 8 32% 8 32% 4 16% 25
101 โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจียงอี) 23 5 26.32% 4 21.05% 6 31.58% 4 21.05% 19
102 โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม 34 4 14.29% 15 53.57% 8 28.57% 1 3.57% 28
103 โรงเรียนบ้านโดนอาว 13 4 36.36% 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 11
104 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา 12 4 33.33% 2 16.67% 2 16.67% 4 33.33% 12
105 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 39 3 8.11% 16 43.24% 8 21.62% 10 27.03% 37
106 โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ 19 3 17.65% 7 41.18% 4 23.53% 3 17.65% 17
107 โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 20 3 16.67% 2 11.11% 6 33.33% 7 38.89% 18
108 โรงเรียนบกวิทยาคม 17 2 13.33% 7 46.67% 6 40% 0 0% 15
109 โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม 16 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 9
110 โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
111 โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา 16 2 18.18% 0 0% 6 54.55% 3 27.27% 11
112 โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
113 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยโสธร 16 1 7.69% 3 23.08% 4 30.77% 5 38.46% 13
114 โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
115 โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา 13 0 0% 4 30.77% 7 53.85% 2 15.38% 13
116 โรงเรียนวัดจันทราราม 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
117 โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา 3 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
119 โรงเรียนอุทุมพรวิทยา 23 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
120 โรงเรียนเทศบาล2สามัคคีวัฒนา 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]