หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่ม 1-6 ......
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน กันยายน 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ห้องภาษาเขมร 12 ก.ย. 2556 09.00 รายงานตัว 08.00 - 08.30
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง EP ม. 2 12 ก.ย. 2556 09.00 รายงานตัวจับฉลาก 08.30
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 12 ก.ย. 2556 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 แข่งพร้อมกันหมด
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 341 12 ก.ย. 2556 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 แข่งพร้อมกันหมด
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ศูนย์ภาษาตะวันออก ชั้น 1 ห้อง ห้องภาษาญี่ปุ่น 12 ก.ย. 2556 09.00 รายงานตัวและจับฉลากเวลา 08.30
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ศูนย์ภาษาตะวันออก ชั้น 1 ห้อง ห้องภาษาจีน 12 ก.ย. 2556 09.00 รายงานตัวและจับฉลากเวลา 08.30
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง IDP 1, 2, 3 12 ก.ย. 2556 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 แข่งพร้อมกันหมด
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง Sound Lab 12 ก.ย. 2556 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 -08.30 แข่งพร้อมกันหมด
9 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 12 ก.ย. 2556 09.00 รายงานตัวและจับฉลากเวลา 08.00 -08.30
10 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมชมพู - ขาว 12 ก.ย. 2556 09.00 รายงานตัวและจับฉลากเวลา 08.00 - 08.30
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ศูนย์ภาษาตะวันออก 13 ก.ย. 2556 08.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 09.00 พร้อมแสดงบัตรประจำตัวนักเรียน
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ศูนย์ภาษาตะวันออก 13 ก.ย. 2556 08.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 09.00 พร้อมแสดงบัตรประจำตัวนักเรียน
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ศูนย์ภาษาตะวันออก 13 ก.ย. 2556 08.00 08.00 รายงานตัวพร้อมแสดงบัตรประจำตัวนักเรียน
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ศูนย์ภาษาตะวันออก 13 ก.ย. 2556 08.00 08.00 รายงานตัวพร้อมแสดงบัตรประจำตัวนักเรียน
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ศูนย์ภาษาตะวันออก 13 ก.ย. 2556 08.00 08.00 รายงานตัวพร้อมแสดงบัตรประจำตัวนักเรียน
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 12 ก.ย. 2556 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 แข่งพร้อมกันหมด
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้อง SEAR 1, 2, 3 12 ก.ย. 2556 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 แข่งพร้อมกันหมด


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]