หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่ม 1-6 ......
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน กันยายน 2556

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อาคาร5 หอประชุมกิจเจริญไทย และ อาคาร 3 ห้อง 521 522 523 524 525 532 533 325 และ 326 12 ก.ย. 2556 08.00 เป็นต้นไป 08.30-09.30(สอบข้อเขียนตามห้องอาคาร5 )10.00 - 11.30 (ตอบสด ที่หอประชุมกิจเจริญไทย )13.00เป็นต้นไป (ทักษะกระบวนการที่อาคาร 3
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อาคาร 5 ห้องชุมพลนิทรรศน์ อาคาร3 ห้อง 534 535 542 543 544 545 546 311 313 12 ก.ย. 2556 07.30เป็นต้นไป 08.30-09.30 (ตอบสด ที่ห้องชุมพลนิทรรศน์) 10.00 เป็นต้นไป (สอบข้อเขียน อาคาร 5) 13.00 เป็นต้นไป( ทักษะกระบวนการ อาคาร 3)
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อาคารเอนกประสงค์1 (โรงยิม1) 12 ก.ย. 2556 08.30 - 16.00 ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันจัดเตรียมโต๊ะจัดแสดงผลงานมาด้วยโรงเรียนละไม่เกิน1โต๊ะความยาวไม่เกิน 1.5 เมตร
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อาคารเอนกประสงค์2 (โรงยิม2) 12 ก.ย. 2556 08.30 - 16.00 ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันจัดเตรียมโต๊ะจัดแสดงผลงานมาด้วยโรงเรียนละไม่เกิน1โต๊ะความยาวไม่เกิน 1.5 เมตร
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย บริเวณโดมระหว่างอาคารไฟฟ้า1 และไฟฟ้า2 12 ก.ย. 2556 08.30 - 16.00 ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันจัดเตรียมโต๊ะจัดแสดงผลงานมาด้วยโรงเรียนละไม่เกิน1โต๊ะความยาวไม่เกิน 1.5 เมตร
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย บริเวณโดมระหว่างอาคารไฟฟ้า1 และไฟฟ้า2 12 ก.ย. 2556 08.30 - 16.00 ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันจัดเตรียมโต๊ะจัดแสดงผลงานมาด้วยโรงเรียนละไม่เกิน1โต๊ะความยาวไม่เกิน 1.5 เมตร
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ห้องชุมพลนิทรรศน์ 12 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 27

13 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 29
07.30เป็นต้นไป
-
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ห้องประชุมกิจเจริญไทย 12 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 36

13 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 20
07.30เป็นต้นไป
-
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ลานใต้อาคาร100ปี 12 ก.ย. 2556 08.30 - 16.00 ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันจัดเตรียมโต๊ะจัดแสดงผลงานมาด้วยโรงเรียนละไม่เกิน1โต๊ะความยาวไม่เกิน 1.5 เมตร
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อาคารศิลปะศึกษา 12 ก.ย. 2556 08.30 - 16.00 ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันจัดเตรียมโต๊ะจัดแสดงผลงานมาด้วยโรงเรียนละไม่เกิน1โต๊ะความยาวไม่เกิน 1.5 เมตร
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 อาคารศูนย์กีฬาในร่มสิริวัณณวรีกีฬาเวศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 13 ก.ย. 2556 08.00-16.30
-
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 อาคารศูนย์กีฬาในร่มสิริวัณณวรีกีฬาเวศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 13 ก.ย. 2556 08.00-16.30
-
13 327 การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 อาคารศูนย์กีฬาในร่มสิริวัณณวรีกีฬาเวศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 13 ก.ย. 2556
14 ก.ย. 2556
08.00-16.30
-
14 328 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 อาคารศูนย์กีฬาในร่มสิริวัณณวรีกีฬาเวศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 13 ก.ย. 2556
14 ก.ย. 2556
08.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]