หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่ม 1-6 ......
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน กันยายน 2556

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อาคาร5 ชั้น 4 ห้อง 541,542,543 13 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 40

13 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 41 - 80

13 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 81 - 100
09.30-11.30 ใช้ข้อทดสอบกลาง
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อาคาร5 ชั้น 4 ห้อง 544,545,546 13 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 86
09.30-11.30 ใช้ข้อทดสอบกลาง
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โรงยิม1 13 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 34
09.30 1.โรงเรียนที่สมัครทั้งสองประเภทในระดับเดียวกันให้แจ้งศูนย์ฯ เพื่อเลือกประเภทใดประเภทหนึ่งภายในวันที่ 9 ก.ย. 56คุณครูสมพงษ์ ละชั่ว (086-8794431)(0896257574)
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โรงยิม2 13 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 28
09.30 2.รายงานโครงงานม.ต้นให้ส่งวันแข่งขันจำนวน 5 เล่ม รายงานโครงงานม.ปลายให้ส่งวันแข่งขันจำนวน 10 เล่ม
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โรงยิม1 13 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 50
09.30 3.เตรียมอุปกรณ์มาด้วย(โต๊ะวางโครงงาน+ ปลั๊กไฟ+อื่นๆ) สถานที่แข่งขันม.ต้นโรงยิม1,ม.ปลายโรงยิม2 (ทิศใต้สระว่ายน้ำ)
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โรงยิม2 13 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 41
09.30
-
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 3 13 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 68
09.30-11.30 ใช้ข้อสอบทดสอบกลาง ผู้ฝึกสอนต้องเตรียม Handy drive เปล่าให้นักเรียน ผู้ฝึกสอนเตรียมอาหารเที่ยงให้นักเรียนคณะกรรมการ จะไม่อนุญาต ให้นักเรียนพบครูที่ปรึกษาจนกว่าจะนำเสนอเสร็จ
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 3 13 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 55
09.30-11.30 ใช้ข้อทดสอบกลาง ผู้ฝึกสอนต้องเตรียม Handy drive เปล่าให้นักเรียน ผู้ฝึกสอนเตรียมอาหารเที่ยงให้นักเรียนคณะกรรมการ จะไม่อนุญาต ให้นักเรียนพบครูที่ปรึกษาจนกว่าจะนำเสนอเสร็จ
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย หอประชุมกิจเจริญไทย 13 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 95
09.30 คณะกรรมการทุกท่านให้เตรียมเครื่องคิดเลขมาด้วย
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย หอประชุมกิจเจริญไทย 13 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 90
09.30 คณะกรรมการทุกท่านให้เตรียมเครื่องคิดเลขมาด้วย


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]