หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่ม 1-6 ......
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน กันยายน 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สนามฟุตบอล 2 13 ก.ย. 2556 09.00
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สนามฟุตบอล 2 13 ก.ย. 2556 09.00
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ห้ิองโสตทัศนศึกษา(ชมพู-ขาว) 13 ก.ย. 2556 09.00
-
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ห้อง 115-116 13 ก.ย. 2556 09.00
-
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ห้อง 117 ,127 13 ก.ย. 2556 09.00
-
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ห้อง 612-615 13 ก.ย. 2556 09.00
-
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ห้อง 621-625 13 ก.ย. 2556 09.00
-
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ห้อง 125 13 ก.ย. 2556 09.00
-
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ห้อง 126 13 ก.ย. 2556 09.00
-
10 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ห้อง 123,125 13 ก.ย. 2556 09.00
-
11 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ห้อง 626 13 ก.ย. 2556 09.00
-
12 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ใต้ถุนอาคาร 6 13 ก.ย. 2556 09.00
-
13 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ห้อง ศิลปะ 13 ก.ย. 2556 09.00
-
14 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ห้อง 121 13 ก.ย. 2556 09.00
-
15 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ห้อง 122 13 ก.ย. 2556 09.00
-
16 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ห้อง 111-112 13 ก.ย. 2556 10.00
-
17 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ห้อง 113-114 13 ก.ย. 2556 10.00
-
18 630 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สนามหน้าเสาธง 13 ก.ย. 2556 09.00
-
19 631 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สนามหน้าเสาธง 13 ก.ย. 2556 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]