หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 027 โรงเรียนบ้านตรวจ 25 135 38
2 026 โรงเรียนบ้านรุน 13 19 18
3 028 โรงเรียนบ้านสะเดา 23 37 31
4 017 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 112 232 152
5 010 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 75 164 98
6 019 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 90 215 131
7 018 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 66 189 97
8 005 โรงเรียนตานีวิทยา 84 198 113
9 009 โรงเรียนตาเบาวิทยา 65 134 87
10 007 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 59 127 81
11 023 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 110 241 171
12 003 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 116 286 181
13 013 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 62 123 87
14 014 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 61 158 83
15 021 โรงเรียนพระแก้ววิทยา 68 224 116
16 020 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 41 113 65
17 024 โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน 29 72 48
18 025 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 63 96 84
19 016 โรงเรียนสังขะ 108 317 180
20 008 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 73 161 92
21 022 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 25 45 37
22 011 โรงเรียนแนงมุดวิทยา 83 172 119
23 012 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 60 138 76
24 004 โรงเรียนโคกยางวิทยา 48 115 71
25 006 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 66 119 96
26 029 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา 44 74 53
รวม 1669 3904 2405
6309

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]