หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 112 75 71.43% 12 11.43% 3 2.86% 15 14.29% 105
2 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 116 70 63.64% 20 18.18% 8 7.27% 12 10.91% 110
3 โรงเรียนสังขะ 108 66 66.67% 13 13.13% 9 9.09% 11 11.11% 99
4 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 110 65 65% 16 16% 9 9% 10 10% 100
5 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 90 40 52.63% 14 18.42% 5 6.58% 17 22.37% 76
6 โรงเรียนแนงมุดวิทยา 83 36 45.57% 18 22.78% 9 11.39% 16 20.25% 79
7 โรงเรียนตานีวิทยา 84 36 43.9% 15 18.29% 12 14.63% 19 23.17% 82
8 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 59 33 57.89% 8 14.04% 4 7.02% 12 21.05% 57
9 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 61 32 55.17% 14 24.14% 4 6.9% 8 13.79% 58
10 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 62 29 47.54% 10 16.39% 6 9.84% 16 26.23% 61
11 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 75 28 39.44% 10 14.08% 16 22.54% 17 23.94% 71
12 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 66 25 41.67% 11 18.33% 5 8.33% 19 31.67% 60
13 โรงเรียนตาเบาวิทยา 65 23 39.66% 11 18.97% 5 8.62% 19 32.76% 58
14 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 73 23 36.51% 8 12.7% 12 19.05% 20 31.75% 63
15 โรงเรียนโคกยางวิทยา 48 23 52.27% 6 13.64% 4 9.09% 11 25% 44
16 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 60 22 39.29% 15 26.79% 7 12.5% 12 21.43% 56
17 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 66 21 35.59% 9 15.25% 11 18.64% 18 30.51% 59
18 โรงเรียนพระแก้ววิทยา 68 21 37.5% 7 12.5% 9 16.07% 19 33.93% 56
19 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 63 19 33.33% 14 24.56% 8 14.04% 16 28.07% 57
20 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา 44 13 36.11% 4 11.11% 4 11.11% 15 41.67% 36
21 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 41 12 33.33% 1 2.78% 7 19.44% 16 44.44% 36
22 โรงเรียนบ้านตรวจ 25 10 45.45% 4 18.18% 2 9.09% 6 27.27% 22
23 โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน 29 9 33.33% 8 29.63% 6 22.22% 4 14.81% 27
24 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 25 8 34.78% 5 21.74% 2 8.7% 8 34.78% 23
25 โรงเรียนบ้านสะเดา 23 8 42.11% 4 21.05% 3 15.79% 4 21.05% 19
26 โรงเรียนบ้านรุน 13 0 0% 4 40% 0 0% 6 60% 10
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]