หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 กลุ่ม 3 ณ สหวิทยาเขต 7-8
ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคารและโรงเรียนวัดสุวรรณวิจิตร
ระหว่าง วันที่ 5 เดือน ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 828 21 ก.ย. 2556
-
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 828 21 ก.ย. 2556
-
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 822 21 ก.ย. 2556
-
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 822 21 ก.ย. 2556
-
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 823 21 ก.ย. 2556
-
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 823 21 ก.ย. 2556
-
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 827 21 ก.ย. 2556
-
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
-
-
9 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 832 21 ก.ย. 2556
-
10 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 832 21 ก.ย. 2556
-
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 833 21 ก.ย. 2556
-
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 834 21 ก.ย. 2556
-
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 834 21 ก.ย. 2556
-
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 835 21 ก.ย. 2556
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 835 21 ก.ย. 2556
-
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 10 ชั้น 3 ห้อง 1038 21 ก.ย. 2556
-
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 10 ชั้น 4 ห้อง 1048 21 ก.ย. 2556
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]