หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 กลุ่ม 3 ณ สหวิทยาเขต 7-8
ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคารและโรงเรียนวัดสุวรรณวิจิตร
ระหว่าง วันที่ 5 เดือน ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 21 ก.ย. 2556
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 21 ก.ย. 2556
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214-215 21 ก.ย. 2556
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 218 21 ก.ย. 2556
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 227 21 ก.ย. 2556
-
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร หอประชุมเล็ก 21 ก.ย. 2556
-
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร หอประชุมเล็ก
-
-
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 21 ก.ย. 2556
-
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 21 ก.ย. 2556
-
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 21 ก.ย. 2556
-
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 21 ก.ย. 2556
-
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 228 21 ก.ย. 2556
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]