หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 กลุ่ม 3 ณ สหวิทยาเขต 7-8
ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคารและโรงเรียนวัดสุวรรณวิจิตร
ระหว่าง วันที่ 5 เดือน ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร10 ชั้น 2 ห้อง 1023 21 ก.ย. 2556
-
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
-
-
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 10 ชั้น 2 ห้อง 1025 21 ก.ย. 2556
-
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 อาคาร 10 ชั้น 2 ห้อง 1027 21 ก.ย. 2556
-
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 10 ชั้น 2 ห้อง 1026 21 ก.ย. 2556
-
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 อาคาร 10 ชั้น 2 ห้อง 1028 21 ก.ย. 2556
-
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา ชั้น โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา ห้อง โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา 21 ก.ย. 2556
-
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา ชั้น โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา ห้อง โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา
-
-
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 10 ชั้น 3 ห้อง 1031 21 ก.ย. 2556
-
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 10 ชั้น 3 ห้อง 1034 21 ก.ย. 2556
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]