หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 กลุ่ม 3 ณ สหวิทยาเขต 7-8
ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคารและโรงเรียนวัดสุวรรณวิจิตร
ระหว่าง วันที่ 5 เดือน ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 12 ชั้น 1 ห้อง 1203 21 ก.ย. 2556
-
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 12 ชั้น 1 ห้อง 1204 21 ก.ย. 2556
-
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 12 ชั้น 1 ห้อง 1205
-
-
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 12 ชั้น 1 ห้อง 1208 21 ก.ย. 2556
-
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 12 ชั้น 1 ห้อง 1207 21 ก.ย. 2556
-
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 12 ชั้น 1 ห้อง 1208 21 ก.ย. 2556
-
7 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 12 ชั้น 1 ห้อง 1209 21 ก.ย. 2556
-
8 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 12 ชั้น 1 ห้อง 1210 21 ก.ย. 2556
-
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 12 ชั้น 1 ห้อง 1211 21 ก.ย. 2556
-
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อาคาร 12 ชั้น 1 ห้อง 1212 21 ก.ย. 2556
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]