หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 115 306 166
2 011 โรงเรียนช้างบุญวิทยา 65 119 90
3 019 โรงเรียนดอนแรดวิทยา 51 111 72
4 012 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 60 142 90
5 007 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 47 105 59
6 002 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 116 366 191
7 014 โรงเรียนธาตุศรีนคร 67 112 99
8 021 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 88 189 126
9 015 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 47 91 69
10 006 โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม 34 64 44
11 003 โรงเรียนรัตนบุรี 162 457 228
12 023 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 70 177 103
13 005 โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร 68 137 89
14 008 โรงเรียนศรีปทุมพิทยา 70 145 96
15 016 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 121 252 169
16 017 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 54 133 71
17 018 โรงเรียนหนองอียอวิทยา 41 79 46
18 022 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 72 148 109
19 004 โรงเรียนเมืองบัววิทยา 77 388 126
20 009 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 50 99 67
21 013 โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 56 111 74
22 020 โรงเรียนโนนเทพ 92 210 145
23 010 โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม 32 71 49
รวม 1655 4012 2378
6390

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]