หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนรัตนบุรี 162 121 80.13% 17 11.26% 9 5.96% 4 2.65% 151
2 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 115 75 71.43% 17 16.19% 7 6.67% 6 5.71% 105
3 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 121 74 68.52% 19 17.59% 9 8.33% 6 5.56% 108
4 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 116 67 71.28% 14 14.89% 8 8.51% 5 5.32% 94
5 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 88 49 62.82% 19 24.36% 6 7.69% 4 5.13% 78
6 โรงเรียนเมืองบัววิทยา 77 43 59.72% 11 15.28% 10 13.89% 8 11.11% 72
7 โรงเรียนโนนเทพ 92 39 54.17% 16 22.22% 10 13.89% 7 9.72% 72
8 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 72 36 52.17% 17 24.64% 9 13.04% 7 10.14% 69
9 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 70 35 57.38% 9 14.75% 8 13.11% 9 14.75% 61
10 โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 56 26 52% 13 26% 3 6% 8 16% 50
11 โรงเรียนช้างบุญวิทยา 65 26 49.06% 12 22.64% 8 15.09% 7 13.21% 53
12 โรงเรียนธาตุศรีนคร 67 25 42.37% 19 32.2% 9 15.25% 6 10.17% 59
13 โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร 68 23 44.23% 11 21.15% 9 17.31% 9 17.31% 52
14 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 60 21 41.18% 9 17.65% 11 21.57% 10 19.61% 51
15 โรงเรียนศรีปทุมพิทยา 70 19 40.43% 15 31.91% 6 12.77% 7 14.89% 47
16 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 47 19 42.22% 12 26.67% 6 13.33% 8 17.78% 45
17 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 47 16 37.21% 10 23.26% 6 13.95% 11 25.58% 43
18 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 50 14 34.15% 10 24.39% 8 19.51% 9 21.95% 41
19 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 54 14 41.18% 7 20.59% 2 5.88% 11 32.35% 34
20 โรงเรียนดอนแรดวิทยา 51 12 29.27% 10 24.39% 11 26.83% 8 19.51% 41
21 โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม 34 11 35.48% 7 22.58% 3 9.68% 10 32.26% 31
22 โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม 32 10 43.48% 7 30.43% 1 4.35% 5 21.74% 23
23 โรงเรียนหนองอียอวิทยา 41 8 20.51% 15 38.46% 10 25.64% 6 15.38% 39
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]