หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 กลุ่ม 2 สหวิทยาเขต 5-6
ณ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 18-21 เดือน กันยายน 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 424ล พิเศษ ชั้น 1 ห้อง 313 20 ก.ย. 2556 09.00-12.30
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 424ล พิเศษ ชั้น 1 ห้อง 313 20 ก.ย. 2556 13.00-16.30
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 424ล พิเศษ ห้อง ลานโดม 20 ก.ย. 2556 09.00-16.30
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 424ล พิเศษ ห้อง ลานโดม 20 ก.ย. 2556 09.00-16.30
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 424ล พิเศษ ชั้น 1 ห้อง 312 20 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ หอประชุมศิษยานุสรณ์ 20 ก.ย. 2556 09.00-12.30
-
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ หอประชุมศิษยานุสรณ์ 20 ก.ย. 2556 13.00-16.30
-
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 424ล พิเศษ ชั้น 1 ห้อง 314 20 ก.ย. 2556 09.00-16.30
-
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 424ล พิเศษ ชั้น 1 ห้อง 315 20 ก.ย. 2556 09.00-16.30
-
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 424ล พิเศษ ห้อง 316 20 ก.ย. 2556 09.00-12.30
-
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 424ล พิเศษ ห้อง ห้องพระพุทธ 20 ก.ย. 2556 09.00-16.30
-
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อาคาร 424ล พิเศษ ห้อง 318 20 ก.ย. 2556 09.00-12.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]