หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 128 85 69.11% 19 15.45% 9 7.32% 10 8.13% 123
2 โรงเรียนสิรินธร 116 83 76.15% 21 19.27% 4 3.67% 1 0.92% 109
3 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 100 46 51.11% 21 23.33% 9 10% 14 15.56% 90
4 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 132 45 44.12% 29 28.43% 14 13.73% 14 13.73% 102
5 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 97 43 53.75% 17 21.25% 10 12.5% 10 12.5% 80
6 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 94 42 51.85% 18 22.22% 9 11.11% 12 14.81% 81
7 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 106 30 34.48% 29 33.33% 15 17.24% 13 14.94% 87
8 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 96 28 34.15% 28 34.15% 14 17.07% 12 14.63% 82
9 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 71 23 37.7% 16 26.23% 9 14.75% 13 21.31% 61
10 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 61 19 38.78% 9 18.37% 10 20.41% 11 22.45% 49
11 โรงเรียนแตลศิริวิทยา 51 16 34.04% 9 19.15% 9 19.15% 13 27.66% 47
12 โรงเรียนสวายวิทยาคาร 65 15 26.32% 19 33.33% 12 21.05% 11 19.3% 57
13 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 54 14 26.92% 16 30.77% 1 1.92% 21 40.38% 52
14 โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 55 14 31.82% 14 31.82% 6 13.64% 10 22.73% 44
15 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 54 13 32.5% 7 17.5% 9 22.5% 11 27.5% 40
16 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 64 12 26.67% 13 28.89% 9 20% 11 24.44% 45
17 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 52 10 25.64% 13 33.33% 5 12.82% 11 28.21% 39
18 โรงเรียนยางวิทยาคาร 30 10 34.48% 11 37.93% 2 6.9% 6 20.69% 29
19 โรงเรียนนาดีวิทยา 42 10 27.78% 8 22.22% 7 19.44% 11 30.56% 36
20 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 43 10 30.3% 8 24.24% 5 15.15% 10 30.3% 33
21 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 41 9 26.47% 9 26.47% 9 26.47% 7 20.59% 34
22 โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 28 9 36% 5 20% 3 12% 8 32% 25
23 โรงเรียนพนาสนวิทยา 57 8 20.51% 16 41.03% 6 15.38% 9 23.08% 39
24 โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 50 8 17.78% 13 28.89% 12 26.67% 12 26.67% 45
25 โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา 63 8 21.62% 13 35.14% 3 8.11% 13 35.14% 37
26 โรงเรียนศรีสุขวิทยา 58 8 20.51% 12 30.77% 7 17.95% 12 30.77% 39
27 โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" 29 8 32% 5 20% 6 24% 6 24% 25
28 โรงเรียนพญารามวิทยา 40 7 21.21% 10 30.3% 7 21.21% 9 27.27% 33
29 โรงเรียนมหิธรวิทยา 22 7 33.33% 8 38.1% 2 9.52% 4 19.05% 21
30 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา 22 6 30% 7 35% 4 20% 3 15% 20
31 โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 40 5 15.63% 11 34.38% 4 12.5% 12 37.5% 32
32 โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา 38 5 20% 6 24% 6 24% 8 32% 25
33 โรงเรียนนาบัววิทยา 21 4 23.53% 6 35.29% 3 17.65% 4 23.53% 17
34 โรงเรียนแสงทรพัย์ประชาวิทยาคาร 21 4 23.53% 3 17.65% 6 35.29% 4 23.53% 17
35 โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ 20 4 21.05% 3 15.79% 3 15.79% 9 47.37% 19
36 โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ 24 3 20% 3 20% 2 13.33% 7 46.67% 15
37 โรงเรียนเมืองลีงวิทยา 40 2 10% 6 30% 6 30% 6 30% 20
38 โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา 19 2 14.29% 6 42.86% 1 7.14% 5 35.71% 14
39 โรงเรียนวังข่าพัฒนา 21 2 13.33% 3 20% 5 33.33% 5 33.33% 15
40 โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 18 2 18.18% 3 27.27% 2 18.18% 4 36.36% 11
41 โรงเรียนจารย์วิทยาคาร 35 1 5% 5 25% 7 35% 7 35% 20
42 โรงเรียนแร่วิทยา 17 1 10% 2 20% 2 20% 5 50% 10
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]