หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 กลุ่ม 1สหวิทยาเขต 1-4
ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร,โรงเรียนสิรินธรและโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน.
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 548 (ห้องเก็บตัว 547) 7 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 546 (ห้องเก็บตัว 547) 7 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 621 7 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622 7 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 542 (ห้องเก็บตัว 541) 7 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 611 (ห้องเก็บตัว 612) 7 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 545 (ห้องเก็บตัว 543) 7 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 08.30 น.
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 544 (ห้องเก็บตัว 543) 7 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
9 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 711 โสตฯ5 (ห้องเก็บตัว 722) 7 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
10 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 712 โสตฯ6 (ห้องเก็บตัว 723) 7 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 725 7 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 (ห้องเก็บตัว 632) 7 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 (ห้องเก็บตัว 632) 7 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 635 (ห้องเก็บตัว 633) 7 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 732 7 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 735 7 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]