หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 กลุ่ม 1สหวิทยาเขต 1-4
ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร,โรงเรียนสิรินธรและโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน.
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร สนามหน้าเสาธง 6 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร สนามหน้าเสาธง 6 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร สนามหน้าเสาธง 6 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร สนามหน้าเสาธง 6 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร หอประชุมธารน้ำใจ 6 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร หอประชุมธารน้ำใจ 6 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร หอประชุมรวมฤทัยธำรง 6 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร หอประชุมรวมฤทัยธำรง 6 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร โรงอาหาร 6 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร โรงอาหาร 6 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร หอประชุมรวมฤทัยธำรง 6 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร หอประชุมรวมฤทัยธำรง 6 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
13 623 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร สนามบาสฯ 6 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
14 624 การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร สนามบาสฯ 6 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร สนามบาสฯ 6 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร สนามบาสฯ 6 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 4 ห้อง 413 6 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร ศาลาสมาคม 6 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
19 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 6 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
20 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ห้อง คอมพิวเตอร์2 6 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
21 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ห้อง คอมพิวเตอร์2 6 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
22 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ห้อง คอมพิวเตอร์3 6 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
23 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ห้อง คอมพิวเตอร์3 6 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
24 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ห้อง คอมพิวเตอร์4 6 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
25 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 6 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
26 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ห้อง คอมพิวเตอร์1 6 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
27 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ห้อง คอมพิวเตอร์1 6 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
28 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 128 6 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
29 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 128 6 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
30 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ห้อง Resource Center 6 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
31 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ห้อง Resource Center 6 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
32 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ห้อง คอมพิวเตอร์2,คอมพิวเตอร์3 6 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
33 142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ชั้น 2 ห้อง สื่ออุตสาหกรรม ชั้น 2 (ใต้) 6 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
34 143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ห้อง สื่ออุตสาหกรรม ชั้น 2 (ใต้) 6 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
35 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ห้อง โรงยิมพลศึกษา 6 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
36 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ห้อง โรงยิมพลศึกษา 6 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
37 169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ห้อง สื่ออุตสาหกรรม ชั้น 2 (ใต้) 6 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]