หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 กลุ่ม 1สหวิทยาเขต 1-4
ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร,โรงเรียนสิรินธรและโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน.
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 031 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 สพม.33 โรงจอดรถด้านตะวันออก 6 ต.ค. 2556 08.30-17.30
-
2 033 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 สพม.33 โรงจอดรถด้านตะวันตก 6 ต.ค. 2556 08.30-17.30
-
3 034 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 สพม.33 โรงจอดรถด้านตะวันตก 6 ต.ค. 2556 08.30-17.30
-
4 035 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 สพม.33 ชั้น 3 6 ต.ค. 2556 08.30-17.30
-
5 036 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 สพม.33 ชั้น 3 6 ต.ค. 2556 08.30-17.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]