หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 กลุ่ม 1สหวิทยาเขต 1-4
ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร,โรงเรียนสิรินธรและโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน.
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133-134 6 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136-137 6 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212-213 6 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214-215 6 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง อาเซียน (131) 6 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร หอประชุมรวมน้ำใจ (บน) 6 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 ไม่มีการแข่งขัน
-
-
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 6 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 6 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 (พักห้อง 223,225) 6 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 (พักห้อง 233-234) 6 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนสุรวิทยาคาร หอประชุมสุรวิทยาคาร ชั้นล่าง 6 ต.ค. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]