สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 3]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มัธยมวานรนิวาส 48 23 10 81 88 6 1 1 95
2 บ้านม่วงพิทยาคม 26 19 13 58 69 11 3 5 83
3 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 22 21 23 66 80 9 3 1 92
4 อากาศอำนวยศึกษา 20 22 20 62 71 9 4 2 84
5 โพนงามศึกษา 19 17 16 52 62 8 4 2 74
6 กุดเรือคำวิทยาคาร 11 10 5 26 41 5 5 6 51
7 โพธิ์ชัยทองพิทยาคม 6 1 4 11 25 7 2 2 34
8 ภูดินแดงวิทยา 5 13 6 24 33 5 8 6 46
9 ท่าสงครามวิทยา 4 5 5 14 28 5 3 4 36
10 ศึกษาประชาสามัคคี 4 4 4 12 23 2 2 1 27
11 หนองแวงวิทยา 4 4 2 10 25 5 6 4 36
12 ธาตุทองอำนวยวิทย์ 2 2 1 5 7 0 2 1 9
13 เดื่อศรีไพรวัลย์ 1 1 3 5 8 4 0 1 12
14 คำยางพิทยาคม 1 0 0 1 5 1 0 0 6
15 บ้านดงหม้อทอง 0 0 0 0 0 0 0 4 0
รวม 173 142 112 427 565 77 43 40 685