หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 011 โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 15 32 21
2 016 โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล 0 0 0
3 006 โรงเรียนกุดเรือคำวิทยาคาร 62 179 104
4 007 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 105 228 149
5 005 โรงเรียนท่าสงครามวิทยา 47 86 70
6 008 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 105 248 151
7 001 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 104 326 172
8 010 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 34 85 47
9 002 โรงเรียนหนองแวงวิทยา 47 89 69
10 003 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 107 268 143
11 009 โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม 50 116 79
12 004 โรงเรียนโพนงามศึกษา 90 276 138
13 013 โรงเรียนคำยางพิทยาคม 8 11 10
14 015 โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ 15 27 17
15 014 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา 75 141 90
16 012 โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ 15 21 17
รวม 879 2133 1277
3410

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]