หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 104 88 91.67% 6 6.25% 1 1.04% 1 1.04% 96
2 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 105 80 86.02% 9 9.68% 3 3.23% 1 1.08% 93
3 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 107 71 82.56% 9 10.47% 4 4.65% 2 2.33% 86
4 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 105 69 78.41% 11 12.5% 3 3.41% 5 5.68% 88
5 โรงเรียนโพนงามศึกษา 90 62 81.58% 8 10.53% 4 5.26% 2 2.63% 76
6 โรงเรียนกุดเรือคำวิทยาคาร 62 41 71.93% 5 8.77% 5 8.77% 6 10.53% 57
7 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา 75 33 63.46% 5 9.62% 8 15.38% 6 11.54% 52
8 โรงเรียนท่าสงครามวิทยา 47 28 70% 5 12.5% 3 7.5% 4 10% 40
9 โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม 50 25 69.44% 7 19.44% 2 5.56% 2 5.56% 36
10 โรงเรียนหนองแวงวิทยา 47 25 62.5% 5 12.5% 6 15% 4 10% 40
11 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 34 23 82.14% 2 7.14% 2 7.14% 1 3.57% 28
12 โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ 15 8 61.54% 4 30.77% 0 0% 1 7.69% 13
13 โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ 15 7 70% 0 0% 2 20% 1 10% 10
14 โรงเรียนคำยางพิทยาคม 8 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
15 โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 15 0 0% 0 0% 0 0% 4 100% 4
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]