สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พังโคนวิทยาคม 47 32 16 95 101 9 6 4 116
2 สว่างแดนดิน 30 25 14 69 72 20 9 7 101
3 มัธยมวาริชภูมิ 15 11 12 38 51 19 8 6 78
4 มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 8 12 12 32 40 7 3 6 50
5 หนองหลวงศึกษา 8 8 10 26 43 21 7 11 71
6 เจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำนุสรณ์" 8 4 2 14 20 6 6 10 32
7 โคกสีวิทยาสรรค์ 6 7 1 14 38 15 5 14 58
8 การกุศลวัดบูรพา 6 5 7 18 29 16 7 7 52
9 วาริชวิทยา 6 2 3 11 24 2 4 4 30
10 ธรรมบวรวิทยา 5 9 12 26 45 19 6 9 70
11 อนุบาลสุวรรณเทน 5 5 5 15 19 7 3 5 29
12 เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 12 6 22 27 1 1 2 29
13 นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 4 8 5 17 34 18 8 10 60
14 พรรณาวุฒาจารย์ 3 8 10 21 43 11 8 8 62
15 บะฮีวิทยาคม 3 7 4 14 28 9 4 9 41
16 ราชประชานุเคราะห์ 53 3 5 7 15 36 7 6 10 49
17 ส่องดาววิทยาคม 3 5 6 14 28 8 9 11 45
18 บ้านนาสีนวล 3 1 1 5 8 1 1 1 10
19 แวงพิทยาคม 2 4 5 11 32 14 9 13 55
20 เทพสวัสดิ์วิทยา 2 1 2 5 15 7 2 3 24
21 ช้างมิ่งพิทยานุกูล 2 1 1 4 11 6 7 5 24
22 ลำปลาหางวิทยา 1 4 1 6 19 10 5 4 34
23 เมธาศึกษา 1 3 0 4 9 3 2 4 14
24 บ้านบัวราษฎร์บำรุง 0 2 6 8 21 10 5 8 36
25 บงเหนือวิทยาคม 0 1 1 2 8 2 4 6 14
26 ภูริทัตต์วิทยา 0 0 1 1 7 6 4 8 17
รวม 175 182 150 507 808 254 139 185 1,201