หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 023 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 59 175 79
2 006 โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล 30 57 40
3 013 โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 79 135 109
4 009 โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 70 145 95
5 019 โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม 20 52 26
6 027 โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม 0 0 0
7 002 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 50 107 73
8 024 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 11 24 18
9 005 โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง 45 96 72
10 003 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 70 171 112
11 001 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 121 488 191
12 004 โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 25 48 38
13 011 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 84 199 122
14 022 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 56 112 83
15 007 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 62 152 102
16 008 โรงเรียนลำปลาหางวิทยา 38 81 55
17 012 โรงเรียนวาริชวิทยา 34 81 49
18 015 โรงเรียนสว่างแดนดิน 109 298 163
19 014 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม 56 127 79
20 026 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 82 233 130
21 021 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 34 58 36
22 010 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำนุสรณ์" 42 93 65
23 016 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 31 72 46
24 025 โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา 27 82 44
25 020 โรงเรียนเมธาศึกษา 18 41 29
26 017 โรงเรียนแวงพิทยาคม 69 175 104
27 018 โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ 72 133 100
รวม 1394 3435 2060
5495

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]