หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 121 101 84.17% 9 7.5% 6 5% 4 3.33% 120
2 โรงเรียนสว่างแดนดิน 109 72 66.67% 20 18.52% 9 8.33% 7 6.48% 108
3 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 84 51 60.71% 19 22.62% 8 9.52% 6 7.14% 84
4 โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 79 45 56.96% 19 24.05% 6 7.59% 9 11.39% 79
5 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 82 43 52.44% 21 25.61% 7 8.54% 11 13.41% 82
6 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 70 43 61.43% 11 15.71% 8 11.43% 8 11.43% 70
7 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 56 40 71.43% 7 12.5% 3 5.36% 6 10.71% 56
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 62 39 62.9% 7 11.29% 6 9.68% 10 16.13% 62
9 โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ 72 38 52.78% 15 20.83% 5 6.94% 14 19.44% 72
10 โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 70 34 48.57% 18 25.71% 8 11.43% 10 14.29% 70
11 โรงเรียนแวงพิทยาคม 69 32 47.06% 14 20.59% 9 13.24% 13 19.12% 68
12 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 59 29 49.15% 16 27.12% 7 11.86% 7 11.86% 59
13 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 50 28 56% 9 18% 4 8% 9 18% 50
14 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม 56 28 50% 8 14.29% 9 16.07% 11 19.64% 56
15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 31 27 87.1% 1 3.23% 1 3.23% 2 6.45% 31
16 โรงเรียนวาริชวิทยา 34 24 70.59% 2 5.88% 4 11.76% 4 11.76% 34
17 โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง 45 21 47.73% 10 22.73% 5 11.36% 8 18.18% 44
18 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำนุสรณ์" 42 20 47.62% 6 14.29% 6 14.29% 10 23.81% 42
19 โรงเรียนลำปลาหางวิทยา 38 19 50% 10 26.32% 5 13.16% 4 10.53% 38
20 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 34 19 55.88% 7 20.59% 3 8.82% 5 14.71% 34
21 โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา 27 15 55.56% 7 25.93% 2 7.41% 3 11.11% 27
22 โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล 30 12 40% 6 20% 7 23.33% 5 16.67% 30
23 โรงเรียนเมธาศึกษา 18 9 50% 3 16.67% 2 11.11% 4 22.22% 18
24 โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม 20 8 40% 2 10% 4 20% 6 30% 20
25 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 11 8 72.73% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 11
26 โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา 25 7 28% 6 24% 4 16% 8 32% 25
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]