หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 2-4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 1-3 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 4-6 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม โรงรถ 1-3 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม โรงรถ 1-3 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 8 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 8-9 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม โรงรถ1-3 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม โรงรถ 4-6 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม โรงรถ 4-6 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม โรงรถ 4-6 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 13-14 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 11-12 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
13 623 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 9-10 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
14 624 การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 10 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 11-12 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 11-12 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 13-14 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 13-14 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
19 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 1 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
20 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม 1 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
21 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม 2 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
22 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม 1 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
23 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม 2 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
24 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม 3 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
25 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม 3 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
26 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม 4 3 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
27 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม 4 3 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
28 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม 3 2 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
29 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง คอม 4 2 ต.ค. 2556 09.00-12.00 -
30 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 10 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00 -
31 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ 11 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00 -
32 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอม 2 3 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
33 142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร4 ชั้น 0 ห้อง ใต้ถุนอาคาร4 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
34 143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร4 ชั้น 0 ห้อง ใต้ถุนอาคาร4 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
35 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร1 ชั้น 0 ห้อง ใต้ถันอาคาร4 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
36 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร4 ชั้น 0 ห้อง ใต้ถุนอาคาร4 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
37 169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร4 ชั้น 0 ห้อง ใต้ถุนอาคาร4 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]