หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 2-4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 031 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เวที ชั้น 0 ห้อง เวที2 4 ต.ค. 2556 09.00-11.00
-
2 033 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ ชั้น 0 ห้อง เต็นท์7 4 ต.ค. 2556 09.00-15.00
-
3 034 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เต็นท์ ชั้น 0 ห้อง เต็นท์8 4 ต.ค. 2556 09.00-15.00
-
4 035 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 121 3 ต.ค. 2556 09.00-15.00
-
5 036 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 123 3 ต.ค. 2556 09.00-15.00
-
6 641 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
-
-
7 642 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ม.1-ม.3
-
-
8 643 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ม.4-ม.6
-
-
9 644 การแข่งขันกิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
-
-
10 645 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
-
-
11 646 การประกวดยุวบรรณรักษ์ ม.1-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]