หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 2-4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร4 ชั้น 0 ห้อง ห้องโสตรทัศนศึกษาโรงเรียนพังโคนวิทยาคม 2 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร4 ชั้น 0 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนพังโคนวิทยาคม 2 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 311จัดนิทรรศการข้างระเบียงอาคาร3 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 311จัดนิทรรศการข้างระเบียงอาคาร3 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 0 ห้อง ห้องสืบค้น 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม หอประชุม ชั้น 0 ห้อง เวที3 2 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม หอประชุม ชั้น 0 ห้อง หอประชุมโรงเรียนพังโคนวิทยาคม 2 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง พักห้อง327นำเสนอห้อง328 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง พักห้อง327นำเสนอห้อง328 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง ห้ัอง321พักห้อง322 3 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง ห้อง321พักห้อง322 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง ห้อง321พักห้อง322 2 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]