หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 2-4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สนาม ชั้น 0 ห้อง สนามฟุตบอลด้านทิศตะวันตก 2 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม สนาม ชั้น 0 ห้อง สนามฟุตบอลด้านทิศตะวันตก 2 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคารวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคารวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการเคมี 4 ต.ค. 2556 09.00-11.00
-
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคารวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการเคมี 4 ต.ค. 2556 11.00-14.00
-
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 425-426 3 ต.ค. 2556 09.00-15.00
-
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 427-428 3 ต.ค. 2556 09.00-15.00
-
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ห้องสมุด ชั้น 0 ห้อง ห้องสมุดโรงเรียนพังโคนวิทยาคม 2 ต.ค. 2556 09.00-15.00
-
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ห้องสมุด ชั้น 0 ห้อง ห้องสมุดโรงเรียนพังโคนวิทยาคม 3 ต.ค. 2556 09.00-15.00
-
10 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร1 ชั้น 4 ห้อง 144 2 ต.ค. 2556 09.00-15.00
-
11 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร1 ชั้น 4 ห้อง 144 3 ต.ค. 2556 09.00-15.00
-
12 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 215 3 ต.ค. 2556 09.00-15.00
-
13 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง 216 3 ต.ค. 2556 09.00-15.00
-
14 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 418 3 ต.ค. 2556 09.00-15.00
-
15 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 417 3 ต.ค. 2556 09.00-15.00
-
16 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 227 2 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
17 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 222 2 ต.ค. 2556 13.00-16.00
-
18 630 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ไม่มีทีมส่งแข่งขัน
-
-
19 631 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ไม่มีทีมส่งแข่งขัน
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]