รายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

หัวข้อการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย "บทบาทเยาวชนไทยก้าวไกลสู่อาเซียน"

การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.ปลาย มี 3 หัวข้อ ดังนี้
1. ประชาคมอาเซียน
2. เศรษฐกิจพอเพียง
3. ลดภาวะโลกร้อนด้วยมือเรา
โดยให้จับฉลากเพียง 1 หัว

 ท่องบทอาขยานทำนองเสนาะ ม.ต้น
บทหลัก
1. โคลงโลกนิติ
2. บทเสภาสามัคคีเสวก (วิศวกรรมา)
3. บทภากพ์เอราวัณ
บทเลือก
1. พอใจให้สุข
2. พระสุริโยทัยขาดคอช้าง
3. พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีตีเมืองใหม่

 ท่องบทอาขยานทำนองเสนาะ ม.ปลาย
บทหลัก
1. ลิติตตะเลงพ่าย
2. มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
3. กาพย์เห่เรือตอนแห่ชมเรือกระบวน
บทเลือก
1. สวรรค์ชั้นกวี
2. ขุนช้างขุนแผนตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง
3. สามัคคีเภทคำฉันทร์

 

วันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 11:59 น.