ให้คณะกรรมการมาประชุม
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ที่ได้รับแต่งตั้ง มาประชุม ในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
วันพุธ ที่ 25 กันยายน 2556 เวลา 10:08 น.