รายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มสังคมศึกษาฯ
เล่านิทานคุณธรรม ม.ปลาย ได้รับแจ้งจากกรรมการ ว่า โรงเรียนใดจะใช้ไมค์ติดตัวหรือไมค์ลอยให้เตรียมมาด้วย
วันพุธ ที่ 02 ตุลาคม 2556 เวลา 08:35 น.