หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 ดร.อนุรักษ์ อุปพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยศึกษาเขต 23 คณะกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ  
2 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ใน สพม. เขต 23 คณะกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ  
3 นายโสพจน์ มิตรแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
4 นายเชวงศักดิ์ เมืองรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
5 นางวนิดา คณะพล ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
6 นางกมลรัตน์ ราชราชา ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
7 นางรัชดาพร สดใส ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
8 นางสาวรัญชน์ชยารัตน์ เครือหมื่น ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเอกสาร  
9 นายนิรุต หารเขมร ครู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และดูแลระบบเวบไซต์การแข่งขัน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]