หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 019 โรงเรียนนิรมลวิทยา 25 81 25
2 020 โรงเรียนศรีสกลกิจการกุศลวัดศรีสุมังคล์ 0 0 0
3 018 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 41 85 53
4 017 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ 65 124 88
5 016 โรงเรียนโพนแพง 22 41 34
6 015 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 96 235 147
7 007 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 102 233 154
8 012 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 68 144 101
9 005 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 55 146 76
10 011 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม 46 105 70
11 013 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 60 124 82
12 006 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 51 97 67
13 003 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 113 277 157
14 010 โรงเรียนร่มเกล้า 89 228 128
15 002 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 132 289 189
16 001 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 113 311 175
17 004 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร 57 98 69
18 009 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 67 149 97
19 008 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 67 133 100
20 014 โรงเรียนโพนพิทยาคม 72 141 111
21 022 โรงเรียนร่มไทรวิทยา 19 31 24
22 021 โรงเรียนสกลทวาปี 30 54 42
23 023 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ 65 125 88
รวม 1455 3251 2077
5328

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]