หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 113 89 86.41% 10 9.71% 1 0.97% 3 2.91% 103
2 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 132 87 71.9% 20 16.53% 7 5.79% 7 5.79% 121
3 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 113 75 76.53% 12 12.24% 8 8.16% 3 3.06% 98
4 โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 96 50 57.47% 21 24.14% 6 6.9% 10 11.49% 87
5 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 102 47 51.65% 19 20.88% 11 12.09% 14 15.38% 91
6 โรงเรียนร่มเกล้า 89 46 56.79% 14 17.28% 11 13.58% 10 12.35% 81
7 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 68 35 51.47% 18 26.47% 9 13.24% 6 8.82% 68
8 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 67 34 51.52% 16 24.24% 6 9.09% 10 15.15% 66
9 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ 65 33 53.23% 11 17.74% 10 16.13% 8 12.9% 62
10 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 60 31 51.67% 14 23.33% 2 3.33% 13 21.67% 60
11 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 67 30 49.18% 11 18.03% 8 13.11% 12 19.67% 61
12 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร 57 26 50.98% 12 23.53% 3 5.88% 10 19.61% 51
13 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ 65 23 39.66% 19 32.76% 8 13.79% 8 13.79% 58
14 โรงเรียนโพนพิทยาคม 72 23 36.51% 17 26.98% 12 19.05% 11 17.46% 63
15 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 51 20 42.55% 15 31.91% 6 12.77% 6 12.77% 47
16 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 41 20 52.63% 13 34.21% 3 7.89% 2 5.26% 38
17 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม 46 17 39.53% 13 30.23% 5 11.63% 8 18.6% 43
18 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 55 17 34% 6 12% 16 32% 11 22% 50
19 โรงเรียนสกลทวาปี 30 14 48.28% 5 17.24% 6 20.69% 4 13.79% 29
20 โรงเรียนนิรมลวิทยา 25 9 36% 9 36% 2 8% 5 20% 25
21 โรงเรียนโพนแพง 22 5 25% 5 25% 3 15% 7 35% 20
22 โรงเรียนร่มไทรวิทยา 19 1 6.67% 2 13.33% 4 26.67% 8 53.33% 15
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]