เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
3 ต.ค. 2556
4 ต.ค. 2556
5 ต.ค. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
 

++++ประกาศ++++
ให้โรงเรียนตรวจสอบตารางการแข่งขันอีกครั้ง หากรายการใด ไม่ตรงกันให้ยึดตามเอกสารที่แจกให้ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2556

 
 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ให้โรงเรียนที่ download คำสั่งไปแล้ว Download คำสั่งใหม่      ให้คณะกรรมการมาประชุม ในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา เวลา 09.00 น.

 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มสังคมศึกษาฯ
เล่านิทานคุณธรรม ม.ปลาย ได้รับแจ้งจากกรรมการ ว่า โรงเรียนใดจะใช้ไมค์ติดตัวหรือไมค์ลอยให้เตรียมมาด้วย
วันพุธ ที่ 02 ตุลาคม 2556 เวลา 08:35 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กติกาเพิ่มเติมหนังสือเล่มเล็ก
1. กรอบเรื่องคือ "สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม"
2. ใช้กระดาษ 100 ปอนด์ A4 พับครึ่ง
3. เนื้อหา 10 หน้า  ม.ต้น และ 12 หน้า ม.ปลาย
4. แต่งเป็นร้อยแก้ว
5. ใช้สีไม้ระบายน้ำ
6. ใช้กระดาษ 100 ปอนด์ ทำปกเท่านั้น ห้ามใช้กระดาษปกแข็ง หรือ ฟิวเจอร์บอร์ดทำปกเด็กขาด
7. ห้ามทำเล่มเล็กแบบป๊อบอับ
8. ขนาดตัวอักษรครั่ง ซ.ม.
9. เวลาแข่งขัน 09.00 - 15.00 น. รวมเวลา 6 ชั่วโมง ไม่พักรับประทานอาหาร แต่อนุญาตให้รับประทานอาหารในห้องแข่งขันได้
10. หนังสือเล่มเล็กควรมี หน้าปก ปกใน ปกหลัง แรงบันดาลใจ ชื่อผู้จัดทำ

วันอังคาร ที่ 01 ตุลาคม 2556 เวลา 13:20 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

หัวข้อการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย "บทบาทเยาวชนไทยก้าวไกลสู่อาเซียน"

การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.ปลาย มี 3 หัวข้อ ดังนี้
1. ประชาคมอาเซียน
2. เศรษฐกิจพอเพียง
3. ลดภาวะโลกร้อนด้วยมือเรา
โดยให้จับฉลากเพียง 1 หัว

 ท่องบทอาขยานทำนองเสนาะ ม.ต้น
บทหลัก
1. โคลงโลกนิติ
2. บทเสภาสามัคคีเสวก (วิศวกรรมา)
3. บทภากพ์เอราวัณ
บทเลือก
1. พอใจให้สุข
2. พระสุริโยทัยขาดคอช้าง
3. พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีตีเมืองใหม่

 ท่องบทอาขยานทำนองเสนาะ ม.ปลาย
บทหลัก
1. ลิติตตะเลงพ่าย
2. มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
3. กาพย์เห่เรือตอนแห่ชมเรือกระบวน
บทเลือก
1. สวรรค์ชั้นกวี
2. ขุนช้างขุนแผนตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง
3. สามัคคีเภทคำฉันทร์

 

วันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 11:59 น.
ให้คณะกรรมการมาประชุม
ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ที่ได้รับแต่งตั้ง มาประชุม ในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
วันพุธ ที่ 25 กันยายน 2556 เวลา 10:08 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:35 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/esan63/domains/esan63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 23
จำนวนทีม 1,455
จำนวนนักเรียน 3,251
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,077
จำนวนกรรมการ 600
ครู+นักเรียน 5,328
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,928
ประกาศผลแล้ว 180/300 (60.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 3
เมื่อวาน 2
สัปดาห์นี้ 16
สัปดาห์ที่แล้ว 22
เดือนนี้ 121
เดือนที่แล้ว 133
ปีนี้ 718
ทั้งหมด 137,168