หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนขวาววิทยาคาร 42 86 55
2 005 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 63 110 86
3 006 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม 34 62 47
4 001 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 55 98 81
5 007 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 70 118 95
6 008 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม 53 110 85
7 009 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 114 372 190
8 010 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 78 182 119
9 011 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 75 170 109
10 012 โรงเรียนเสลภูมิ 68 165 97
11 013 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 86 251 126
12 014 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 35 73 52
13 015 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 72 188 120
14 016 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 48 96 79
15 017 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 40 87 55
16 018 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 49 95 61
17 019 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 134 342 220
18 020 โรงเรียนโพนทองวิทยายน 90 167 129
19 021 โรงเรียนบัณฑิตวิทยา 9 11 9
20 022 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 64 183 103
21 023 โรงเรียนอนุบาลจารุณี 18 31 22
22 024 โรงเรียนอนุบาลบุญทวี 15 30 23
23 025 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว 20 31 28
24 026 โรงเรียนอนุบาลเครือวัลย์ 0 0 0
25 027 โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์ 6 17 7
รวม 1338 3075 1998
5073

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูกฤติยา พลหาญ ร.ร.ผาน้ำทิพย์วิทยา 084-953-3738 noo_kikz@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]