หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 134 126 96.18% 5 3.82% 0 0% 0 0% 131
2 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 114 89 87.25% 9 8.82% 3 2.94% 1 0.98% 102
3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 86 69 80.23% 12 13.95% 3 3.49% 2 2.33% 86
4 โรงเรียนโพนทองวิทยายน 90 58 72.5% 11 13.75% 7 8.75% 4 5% 80
5 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 78 55 73.33% 13 17.33% 6 8% 1 1.33% 75
6 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 75 52 71.23% 12 16.44% 7 9.59% 2 2.74% 73
7 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 72 46 68.66% 8 11.94% 9 13.43% 4 5.97% 67
8 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 70 37 56.92% 16 24.62% 6 9.23% 6 9.23% 65
9 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 64 33 54.1% 18 29.51% 4 6.56% 6 9.84% 61
10 โรงเรียนเสลภูมิ 68 32 54.24% 12 20.34% 14 23.73% 1 1.69% 59
11 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 63 29 51.79% 17 30.36% 7 12.5% 3 5.36% 56
12 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 55 27 51.92% 15 28.85% 7 13.46% 3 5.77% 52
13 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม 53 27 52.94% 10 19.61% 10 19.61% 4 7.84% 51
14 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 48 26 56.52% 13 28.26% 4 8.7% 3 6.52% 46
15 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 49 24 58.54% 8 19.51% 4 9.76% 5 12.2% 41
16 โรงเรียนขวาววิทยาคาร 42 22 55% 7 17.5% 6 15% 5 12.5% 40
17 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 40 17 47.22% 8 22.22% 7 19.44% 4 11.11% 36
18 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 35 13 39.39% 10 30.3% 8 24.24% 2 6.06% 33
19 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม 34 12 40% 9 30% 8 26.67% 1 3.33% 30
20 โรงเรียนอนุบาลจารุณี 18 9 64.29% 2 14.29% 3 21.43% 0 0% 14
21 โรงเรียนอนุบาลบุญทวี 15 8 57.14% 2 14.29% 3 21.43% 1 7.14% 14
22 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว 20 7 36.84% 5 26.32% 5 26.32% 2 10.53% 19
23 โรงเรียนบัณฑิตวิทยา 9 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
24 โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์ 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูกฤติยา พลหาญ ร.ร.ผาน้ำทิพย์วิทยา 084-953-3738 noo_kikz@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]