ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ระหว่าง วันที่ 14 - 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนทรายทองวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 73 เงิน 10  
12 โรงเรียนหัวโทนวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 73 เงิน 10  
13 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) - -  
14 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน