ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ระหว่าง วันที่ 14 - 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหัวโทนวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 93.28 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 93.15 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 92.7 ทอง 4  
5 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 92.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 91.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 91.3 ทอง 7  
8 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 89.98 ทอง 8  
9 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 89.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86.71 ทอง 11  
12 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82.7 ทอง 12  
13 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 82.12 ทอง 13  
14 โรงเรียนทรายทองวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 0 เข้าร่วม  
15 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 0 เข้าร่วม  
16 โรงเรียนเชื้อเจริญวิทย์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 0 เข้าร่วม  
17 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) - -  
18 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน