ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ระหว่าง วันที่ 14 - 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนทรายทองวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนหัวโทนวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) - -  
15 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน